Tuotteet Tuotteet


Uudenlaista opetusmateriaalia

  • historian

  • uskonnon

  • kulttuuriperintöaineiden ja

  • maantiedon opetuksiin

Mistä uudenlaisesta materiaalista on kysymys?

Opettajien laatimat opetuskalvot ja niihin liittyvät tekstiosat on tarkoitettu opetuskäyttöön. Kalvot liittyvät tuntikokonaisuuksiin. Kalvoissa on 3-6 kuvaa. Kuvamateriaali on koottu asian harrastajien ja ammattilaisten ottamista kuvista. Kuvat on skannattu dioista, kinonegoista tai paperikuvista 1200 - 2400 dpi tarkkuudella ja kuvia on muokattu Photoshop-ohjelmalla, jotta kuvat saadaan mahdollisimman teräviksi kalvojen vaatimassa esitystavassa. Taittotyön ovat tehneet Tuomo-Media ja Hehkuvat Oy ja osan väritasojen säädöistä on tehnyt Pressia-mediayhtiö. Kalvot on painettu digitaalisella painokoneella tai tulostettu laadukkaalla digitaaliväritulostimella kirjapainotarkkuudella 300 dpi.

Mitä kalvot maksavat ja miten niitä tilataan ja maksetaan?

Kalvoja voi tilata yksittäin haluttuun aihepiiriin liittyen. Joihinkin aihekokonaisuuksiin liittyy useampia kalvoja. Kalvojen ja niihin liittyvien oheistekstien yksikköhinnat vaihtelevat 10 -12 euroa ( 60 - 70 mk ) + 22 % alv / kalvo. Hintaan sisältyy postituskulut. Kalvoja voi tilata

  • sähköpostin välityksellä Opintoverkolta (osoite kalvojen yhteydessä)

  • kunkin kalvon alla olevalla sähköisellä tilauslomakkeella

  • postitse osoitteella: Opintoverkko, PL 72, 04201 KERAVA

  • puhelimitse 040 522 3499 / Harri Peltomaa (vastaajaan voi myös jättää viestin).

Tilauksen jälkeen tilaajalle lähetetään lasku joko sähköpostin liitetiedostona tai postitse.Kerava 31.10.2001

Harri Peltomaa
Toimitusjohtaja

Opinto.net
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu Tuomo-Media
Webmaster
Opintoverkko