Raamattu | Oppi | Etiikka | Uskonnon pääsivulle | Opinto.netin pääsivulle

Tieteellinen raamatuntutkimus
| Mitä on tieteellinen raamatuntutkimus?| Tekstikritiikki | Raamatun kertomusten vaiheiden tutkimus | Redaktiokritiikki
| Qumran | Aaroninvuorten kaivaukset  | Kadonneen liitonarkun etsijät -  tohtori Jamesin matkassa Raamatun maailmaan
| Indigo James haastattelu: Mitä on tieteellinen raamatuntutkimus? | Tehtäviä |
 
 
TIETEELLINEN RAAMATUNTUTKIMUS: TEKSTIKRITIIKKI

Mitä on tekstikritiikki?

Tekstikritiikki pyrkii löytämään Raamatun tekstien alkuperäisen muodon. Kun Raamatun tekstejä on kopioitu
käsin, ovat ne joskus myös muuttuneet. Syitä muutokseen voi olla useita:

1.Harvinainen sana on voitu korvata toisella, yleisemmällä sanalla.
Esimerkiksi Mark. 15:45 ruumis-sana: alunperin oli ptooma ("kuollut ruumis, "raato"") on korvattu sanalla
sooma ("ruumis");

2.Sama asia on voitu sanoa eri sanoilla.

3.Tekstiin on voitu lisätä jotain.
Tunnetuimmat tällaiset tapaukset Uuden testamentin puolelta ovat Markuksen evankeliumiin lisätty loppu
(Mark. 16:9-20), Jeesus ja syntinen nainen -kertomus ("Joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen
kiven" -kertomus) ja lisäys Isä meidän -rukouksen loppuun (Matt.6:13).

4.Tekstistä on voitu poistaa jotain.
Uuden testamentin puolella on esimerkiksi Luuk. 22:19b-20 poistettu D-käsikirjoituksesta.
Toinen esimerkki on Markuksen evankeliumista (Mark 2:26). Eräät käsikirjoitukset jättävät pois sanat
"ylipappi Abjatarin aikana". Syy on ymmärrettävä. Markus on tehnyt tuossa kaksi virhettä: ensinnäkin pitäisi
olla Abjatarin isän Ahimelekin aikana. Toiseksi Abjatar ei ollut ylimmäisiä pappeja. Sekä hän että hänen
isänsä olivat kumpikin Noobin pappeja.

5.Tekstiin on voitu tehdä muutos uskonnollisesta syystä. Esimerkiksi jakeesta Mark. 13:32 on käsirjoituksessa
X poistettu ajatus, jonka mukaan Poika ei tiedä viimeisen päivän aikaa. Kun Raamatun kirjat saivat pyhän kirjan
aseman, ei muutoksia enää paljoakaan tehty. Sitä ennen, kun esimerkiksi Paavalin kirjeitä kopioitiin eri seurakunnille,
tehtiin muutoksia enemmän.

Nykyään on Uuden testamentin puolella olemassa kirjoja, johon on valmiiksi laitettu Uuden testamentin
teksti sellaisena, kuin sen on ajateltu alun perin olleen. Sitä tehdessä on tutkittu tuhansia vanhoja Uuden
testamentin tekstejä ja vertailtu niitä.

Kun vertailuja tehdään, mietitään, mikä olisi alkuperäinen teksti ja mikä myöhempi muunnos.
Tässä työssä käytetään seuraavia periaatteita:
1.Vanhin ja luotettavin lukutapa on lähtökohta, josta poiketaan vain hyvin painavista syistä.
2.Vaikeampi lukutapa on yleensä alkuperäinen (on nimittäin paljon tavallisempaa, että vaikea lukutapa on
korvattu tekstiä kopioitaessa helpommalla, kuin että       helppo lukutapa olisi korvattu vaikeammalla).
3.Hyväksytyn lukutavan tulee sopia muuhun ympärillä olevaan Raamatun tekstiin.
4.Hyväksytyn lukutavan tulee pystyä selittämään, miten muut lukutavat ovat syntyneet.
5.Jos vanhoissa käsikirjoituksissa teksti on lukukelvotonta tai teksti on outo, voidaan tutkia myös vanhoja
käännöksiä.

Vanhaa käännöstä on käytetty esimerkiksi Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjan jakeen Snl. 13:15
kääntämisessä. Jakeen loppu on hepreankielisessä tekstissä outo:" se, johon ei voi luottaa, on kestävällä
tiellä".

Eräässä hyvin vanhassa käännöksessä jakeen loppuosa kuuluu kuitenkin: " se, johon ei voi luottaa, on
raunioiden tiellä".

Tämän jakeen ongelmallisuutta kuvaa se, miten eri tavalla kaksi viimeisintä Kirkkoraamatua kääntävät jakeen.
Vanhassa Kirkkoraamatussa (vuoden 1933 Vanhan testamentti) jae kuuluu: "Hyvä ymmärrys tuottaa
suosiota, mutta uskottomien tie on koleikkoa".

Nykyisessä Kirkkoraamatussa (vuodelta 1992) kuuluu: "Selkeä harkinta tuo arvostusta, mutta juonittelijan tie
vie tuhoon".

Sananlaskujen kirjan jae 14:9 on hepreaksi epäselvä. Sitä onkin käännetty hyvin eri tavoin:

Vanha Kirkkoraamattu (vuoden 1933 Vanhan testamentti) antaa hyvin kummallisen käännöksen: "Hulluja pilkkaa
vikauhri, mutta oikeamielisten kesken on mielisuosio".

Nykyinen Kirkkoraamattu (vuodelta 1992): "Tyhmät nauravat rikkomuksilleen, mutta suosio seuraa
nuhteettomia".

Good News Bible (1976) (suomeksi käännettynä): "Tyhmät eivät välitä, vaikka tekevät syntiä, mutta hyvät haluavat,
että heille annetaan anteeksi".

Raamatun alkuperäinen teksti on erityisesti Uuden testamentin puolelta hyvin varmalla pohjalla. Antiikin ajan
teksteistä Raamattu on ylivoimaisesti eniten tutkittu.