Jehovan todistajat

 

Jehovan todistajat –liike syntyi USA:ssa 1870-luvulla. Liikkeen perustajana pidetään varakasta liikemiestä Charles Russellia, joka laski Raamatun ennustusten pohjalta Kristuksen toisen tulemisen ajankohdan. Se oli vuosi 1914. Kristus ei kuitenkaan saapunut. Nykyään korostetaan yhä vuoden 1914 tärkeyttä. Jehovan todistajat uskovat, että silloin Jeesus Kristus alkoi hallita taivaallisen hallituksen kuninkaana. Jehovan todistajien mukaan vuonna 1914 alkoivat lopun ajat.

Nimensä Jehovan todistajat on saanut siitä, että tämä liike kutsuu Jumalaa nimellä Jehova.

Jehovan todistajilla on vain yksi pyhä kirja, Raamattu. Heillä on siitä kuitenkin oma käännös: ns. Uuden maailman käännös. Jehovan todistajat käyttävät myös Kirkkoraamattuja.

Jehovan todistajat -liike ei hyväksy oppia Jumalan kolminaisuudesta. Tästä syystä liikettä ei pidetä kristillisenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he eivät saa pitää Suomen Yleisradiossa tai YLE:n tv-kanavilla hartaus- tai jumalanpalvelusohjelmia.

Jehovan todistajien mukaan ei ole iankaikkista kadotusta, vaan jumalattomat häviävät kokonaan. 144 000 valittua pääsee taivaaseen hallitsemaan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tuo lukumäärä Jehovan todistajia tuli täyteen jo kauan sitten. Muiden Jehovan todistajien toivo on se, että he pääsevät paratiisiin, joka tulee maapallolle.


Jehovan todistajat on kuuluisia saarnaamistoiminnastaan.

Jehovan todistajat on kuuluisia saarnaamistoiminnastaan.


Jehovan todistajat on kuuluisia saarnaamistoiminnastaan ovelta ovelle. Jokaisen Jehovan todistajan tulee tehdä tätä ns. kenttäpalvelusta. Niin sanotut tienraivaajat tekevät saarnaamista paljon tavanomaista enemmän.Jehovan todistajien valtakunnansali.

Jehovan todistajien valtakunnansali.

Valtakunnansalit ovat Jehovan todistajien kokoontumistiloja. Ne rakennetaan usein yhden viikonlopun aikana talkoovoimin. Kokouksia pidetään torstaisin ja sunnuntaisin. Torstaisin on ns. teokraattinen koulu. Kokouksissa ei ole lainkaan tunnevaltaisia elementtejä. Järki korostuu voimakkaasti tunteisiin nähden. Joskus Jehovan todistajat sanovatkin, että heidän liikkeensä on pikemminkin elämäntapa kuin uskonto.

Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoja eivätkä he syö veriruokia. Jehovan todistajilla on onnettomuustilanteita varten lompakossaan kortti, jossa he ilmaisevat tahtonsa verettömästä hoidosta. Jehovan todistajat eivät vietä syntymäpäiviä, joulua eivätkä pääsiäistä.

Jehovan todistajat korostavat moraalista elämää. Tupakkaa ei hyväksytä, mutta alkoholin kohtuukäyttö sallitaan. Humaltua ei kuitenkaan saa.


Jehovan todistajat levittävät sanomaansa usein julkisilla paikoilla. Tässä Helsingin asematunnelissa.

Jehovan todistajat levittävät sanomaansa usein
julkisilla paikoilla. Tässä Helsingin asematunnelissa.


Jehovan todistajilla on laajaa kirjojen ja lehtien julkaisutoimintaa. Heidän tunnetuimmat lehtensä ovat Vartiotorni ja Herätkää. Suurin osa niiden artikkeleista ja kuvista tulee New Yorkin keskustoimistosta. Kirjoja ja lehtiä voidaan painaa hyvin edullisesti, koska työntekijät Vantaan Tikkurilan paino- ja työkeskuksessa ovat talkootyötä tekeviä Jehovan todistajia (ns. Betel-perhe). Lehdet ja kirjat jaetaan ilmaiseksi.

Jehovan todistajat haluaa olla yhteiskunnan suhteen täysin puolueeton. Siksi sekä äänestäminen vaaleissa että armeija- ja siviilipalvelus ovat kiellettyjä. Jehovan todistajien nuoret miehet tuomittiin vuosikymmenien ajan vankilaan totaalikieltäytymisestään. Tästä syystä heidät vapautettiin asepalveluksesta vuonna 1987.

 

TEHTÄVÄT

  1. Kerää yllä olevasta tekstistä 7-10 tärkeintä asiaa Jehovan todistajista. Lisää jokaiseen asiaan vähintään yksi sitä selittävä asia.
  2. Jukka, Jehovan todistaja kertoo. Teksti ja tehtävät. Lue teksti ja tee tehtävät.
  3. Eeva, Jehovan todistaja kertoo. Teksti ja tehtävät. Lue teksti ja tee tehtävät.
  4. Jehovan todistajat - pahekuva. Kuvan tutkimistehtävä. Tutki kuvaa ja tee tehtävät.

 

LINKIT ULKOPUOLELLE

Jehovan todistajien oma internetsivu. Jehovan todistajien kirjallisuutta ja esitteitä nettimuodossa.

JT-Tuki - Entisten ja nykyisten Jehovan todistajien yhteenliittymä. Tukiryhmän tärkeä tehtävä on toimia kanavana, joka tarjoaa täsmällistä ja rehellistä tietoa Jehovan todistajista.

Jehovan todistajat ja verikysymys. Yhteisöönsä kriittisesti suhtautuvien suomalaisten Jehovan todistajien verensiirtokieltoa käsittevät sivut.

Kriittistä tietoa Jehovan todistajista. Uskontojen uhrien tuki ry:n kotisivulta.

 

TIETOTESTIT

Helppo tietotesti Jehovan todistajista. Monivalintakysymyksiä.

Iso tietotesti Jehovan todistajista. 20 kysymystä.


TAKAISIN USKONTO SUOMESSA -VALINTASIVULLE

_________________________

Jehova-nimen taustalla on Vanhassa testamentissa Jumalasta käytetty erisnimi, jossa on heprean kielessä neljä kirjainta JHWH (konsonanttia):   Jahve-sanan neljä konsonanttia  (luetaan oikealta vasemmalle)

Heprean jod-kirjain. "jod" suomen "i" tai "j"

Heprean he-konsonantti. "he" suomen "h" (tai vokaalina a,e,o - kuten Jahve-sanan lopussa)

Heprean waw-konsonantti. "waw" suomen "v" tai "w" (tai vokaalina o tai u)

Heprean he-konsonantti. "he" suomen "h"

Vanhassa hepreankielessä ei käytetty vokaalimerkkejä. Tuota jumalannimeä ei saanut lausua ("Älä turhaan lausu Jumalan nimeä", 2.Moos 20:7). Siksi tuohon pyhään jumalannimeen lisättiin jonkun muun sanan vokaalimerkit (esim. "Adonai" eli "Herra" tai "Elohim" eli Jumala). Raamatun tekstiä luettaessa tuli pyhän jumalannimen sijaan lukea tuo toinen sana. Myöhemmin ei tätä tapaa enää tunnettu ja sana alettiin lukea alkuperäisillä konsonanteilla mutta väärillä vokaaleilla. Näin syntyi sana "Jehova".

Myös kristillisten kirkkojen (esim. luterilainen kirkko) piirissä käytettiin Jumalasta vuosisatoja "Jehova"-nimeä. Nykyään on varmistunut, että pyhän jumalannimen oikea lausuntatapa on "Jahve". Alkuperäinen lausuntatapa on säilynyt eräissä sanoissa, esim. "Halleluja" ("Kiittäkää Herraa") ja "Elia" ("Jahve on Jumala"). Myös Jehovan todistajat myöntänyt nykyään, että Jahve on alkuperäinen muoto.

Juutalaiset eivät edelleenkään lue Jumalan nimeä Jahvea, vaan   Jahve-sanan neljä konsonanttia   kohdissa luetaan "hashem" = "se nimi", "Adonai" tms. Meidänkin Raamatussa JHWH on yleensä käännetty "Herra".

Toinen käsky on nykykäännöksen mukaan "Älä käytä Jumalan nimeä väärin". Tämä käännös on lähempänä alkutekstin merkitystä. Alunperin kiellettiin vannomasta turhaan Jahven nimeen. Jahven lausumisen kielto liittyy myöhempään juutalaiseen traditioon.

Kristillisenä pidetään niitä kirkkokuntia tai liikkeitä, jotka uskovat Jumalan kolminaisuuteen (Isä, Poika ja Pyhä Henki) ja pitävät Raamattua ainoana pyhänä kirjanaan.

Paratiisi: Jehovan todistajien kirjoissa ja lehdissä on usein kuvia tuosta paratiisista. Siellä kasvillisuus kukoistaa, petoeläimet elävät rauhassa muiden eläinten ja ihmisten kanssa. Samoin ihmisten kesken vallitsee sopusointu. Erirotuisten ja eri-ikäisten ihmisten välillä ei ole riitoja.

Kenttäpalvelu. Jehovan todistajat ovat jakaneet kaupungit ja kunnat alueisiin, joista yksi todistaja aina vastaa. Alueet vaihtuvat säännöllisesti.

Teokratia = Jumalan valta. Vertaa sanaan demokratia = kansan valta.

Teokraattinen koulu ja palveluskokous ovat valtakunnansalilla torstai-iltaisin.

Teokraattisen koulun ohjelmaan kuuluu laulua, rukousta, puheita ja asetelma, joka voi olla esim. ihmisen kohtaaminen bussipysäkillä tai kotikäynti. Kaikkien puheiden aiheet määrää Jehovan todistajien maailmanlaajuinen järjestö Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura. Sen keskuspaikka on USA:ssa New Yorkissa.

Torstai-illan palveluskokous on harjoittelua ihmisten luona käymistä varten. Siellä neuvotaan, miten esimerkiksi aloittaa keskustelu ja mitä asioita tulee ottaa huomioon kenttäpalveluksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN USKONTO SUOMESSA -VALINTASIVULLE