Vapaat suunnat

 

      Yhteiset piirteet

Nimellä vapaat suunnat kutsutaan Suomessa vaikuttavia protestanttisia kristillisiä liikkeitä. Näitä ovat helluntaiherätys, Vapaakirkko, Metodistikirkko, Pelastusarmeija, Adventtikirkko ja Baptistikirkko. Niille yhteisiä piirteitä ovat seuraavat:

 • uskoontulon tärkeyden korostus
 • seurakuntaan liitytään uskovien kasteessa (Pelastusarmeija ja Vapaakirkko ovat poikkeuksia)
 • seurakunta koostuu vain henkilökohtaisesti uskovista ihmisistä
 • tavallisten seurakuntalaisten osuus seurakunnan työssä ja rahoituksessa on suuri
 • seurakuntakuri on usein ankara. Sopimattomasti käyttäytynyt ja katumaton voidaan erottaa seurakunnasta. Käytännössä erottaminen on harvinaista.
 • voimakas evankeliointi ja lähetystyö
 • Raamattua tulkitaan yleensä kirjaimellisesti
 • maalliset huvitukset tuomitaan usein. Näitä ovat alkoholi ja tupakka. Aiemmin myös tanssi ja korttipeli tuomittiin. Joskus edellämainittuja ei tuomita niin jyrkästi. Opetetaan pikemminkin niin, että nuo eivät ole hyväksi uskovan elämässä.

Eri vapailla suunnilla on omat erityiskorostuksensa. Usein suunnan nimi tulee liikkeen korostuksesta.

 

      Helluntaiherätys

Helluntaiherätys korostaa Pyhän Hengen toimintaa. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen jälkeen helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle. Pyhän Hengen saamisen merkki oli kielilläpuhuminen. Näitä kahta, henkikastetta ja kielilläpuhumista helluntaiherätys yhä korostaa. Kielillä puhuttu kieli on yleensä hurmoskieltä, jota ei välttämättä edes kielilläpuhuja itse ymmärrä. Aiemmin helluntaiherätyksessä oltiin niin tiukkoja, että ajateltiin, että henkikasteen merkki on aina kielilläpuhuminen.

Helluntaiherätys korostaa voimakkaasti evankeliointia eli Jeesuksesta ja pelastumisesta muille kertomista. Helluntaiherätyksen piirissä tehdään voimakasta lähetystyötä. Liikkeen tekemä sosiaalinen toiminta on myös laajaa, esimerkiksi vankila-, huume- ja alkoholistityö.

Helluntaiherätyksessä korostettiin varsinkin aiemmin yksittäisten seurakuntien itsenäisyyttä, joten Suomeen syntyi kaikki yhdistävä Helluntaikirkko vasta 2000-luvun alussa. Kaikki helluntaiseurakunnat eivät kuitenkaan kuulu siihen.

Seurakuntia johtaa maallikoista valittu vanhimmisto. Paikallisseurakunnilla on usein raamatullisia nimiä, kuten Saalem, Siion, Filadelfia...

Helluntaiherätys on vapaista suunnista suurin sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Erityisesti ns. kolmannessa maailmassa on helluntaiherätys kasvanut voimakkaasti (varsinkin Latinalaisessa Amerikassa).

Lisätietoja helluntaiherätyksestä

 

      Vapaakirkko

Vapaakirkko jo nimensäkin mukaan korostaa, että se haluaa olla vapaa valtiosta. Vapaakirkko on aina korostanut ns. allianssikristillisyyttä, eli eri kirkkokuntiin kuuluvien kristittyjen yhteyttä ja yhteistyötä. Kirkko tekee myös aktiivisesti sosiaalista työtä.

Lisätietoja Vapaakirkosta

 

      Metodistikirkko

John Wesleyn saarnojen ja puheiden ansiosta syntyi suuri herätys 1700-luvun Englannissa. Herätys saavutti erityisesti Englannin työväestön. Herätys vaikutti ensin ensin anglikaanisen kirkon sisällä, mutta eriytyi sitten omaksi kirkkokunnakseen.

Metodismi opettaa, että uskoon kääntymisessä ovat tietyt vaiheet: katumuskamppailu, armonmurros ja lopulta kristillinen kilvoittelu. Wesleyn mukaan ihminen voi saavuttaa kilvoittelulla ja kurinalaisella elämällä synnittömyyden. Metodistikirkossa on säilynyt lapsikaste. Metodistikirkon jäsenmäärä Suomessa on melko pieni.

Lisätietoja Metodistikirkosta

 

      Pelastusarmeija

Pelastusarmeija syntyi 1800-luvun Itä-Lontoon slummeissa. Metodistipastori William Booth ja hänen vaimonsa Catherine yrittivät tavoittaa surkeissa oloissa eläviä ihmisiä, mutta huomasivat, että se ei onnistunut vanhoilla menetelmillä. He perustivat Pelastusarmeijan taistelemaan nälkää, likaa, kurjuutta ja toivottomuutta vastaan. Pelastusarmeijan tunnuslauseeksi tuli "soppaa, saippuaa, sielunhoitoa".

Pelastusarmeijan vakituiset työntekijät ovat upseereita ja vapaaehtoistyöntekijät sotilaita. Koko maailman järjestöä johtaa kenraali.

Jokaisessa Pelastusarmeijan kokoushuoneessa on katumuspenkki, jolla syntinen saa tehdä parannusta. Kitaroiden ja torvien käyttö musiikin säestyksenä on tyypillistä Pelastusarmeijalle.

Pelastusarmeija on tunnettu Suomessa erityisesti joulupatakeräyksestään ja leipäjakelustaan nälkäisille. Pelastusarmeija pitää yllä asuntoloita ja alkoholistien hoitokoteja. Osan tarvitsemistaan varoista Pelastusarmeija saa kirpputoreiltaan. Suurin osa kirpputorien tuotosta menee kuitenkin avustustoimintaan.

Lisätietoja Pelastusarmeijasta

 

      Adventtikirkko

Adventtikirkko korostaa jo nimessään Jeesuksen toisen tulemisen läheisyyttä. Suomessa oleva Adventtikirkko kuuluu Seitsemännen päivän adventistit -liikkeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että se haluaa pitää viikottaisena lepopäivänä lauantaita. Toinen Adventtikirkkon korostama asia on terveys. Kirkko julkaisee Terveys-lehteä ja pitää yllä Hopeaniemen kuntoparantolaa. Kirkko korostaa myös terveitä elämäntapoja. Monet adventistit ovat kasvissyöjiä ja kirkko kehottaa pidättäytymään kahvin, teen, tupakan ja alkoholin käytöstä.

Lisätietoja Adventtikirkosta

 

      Baptistikirkko

Nimensä Baptistikirkko on saanut kastamisesta. Se ei hyväksy lapsikastetta, vaan ainoastaan uskovien kasteen. Baptistikirkko on Suomessa pieni, mutta maailmanlaajuisesti toiseksi suurin vapaa suunta.

Lisätietoja Baptistikirkosta

 

      Uudet vapaat suunnat

Suomessa vaikuttaa myös uudempia vapaisiin suuntiin kuuluvia liikkeitä. Ns. menestyksen teologia korostaa sitä vanhatestamentillista periaatetta, että Jumalan omia seuraa siunaus ja menestys. Kokoukset ovat vauhdikkaita ja laulujen musiikki yleensä rock-musiikkia tai tunnevaltaista ylistysmusiikkia. Jumalan ylistäminen tanssien on tavallista. Liike on korostuksiltaan lähellä helluntaiherätystä.

Lisätietoja uusista vapaista suunnista

 

      City-seurakunnat

City-seurakunnat ovat karismaattisia, itsenäisiä seurakuntia. Niillä on paljon yhteistyötä ev.lut. kirkon karismaattisen herätyksen kanssa.

Lisätietoja City-seurakunnista

 

 

TEHTÄVÄT

 1. Tee vihkoosi muistiinpanot vapaiden suuntien yhteisistä piirteistä
 2. Kerää 3-6 tärkeintä asiaa jokaisen vapaan suunnan erityiskorostuksista ja piirteistä. Lisää jokaiseen asiaan vähintään yksi sitä selittävä asia.
 3. Antero, helluntailainen, kertoo. Teksti ja tehtävät. Lue teksti ja tee tehtävät.
 4. Virva, helluntailainen nuori, kertoo. Teksti ja tehtävät. Lue teksti ja tee tehtävät.
 5. Jukka, Vapaakirkon nuori aikuinen, kertoo. Teksti ja tehtävät. Lue teksti ja tee tehtävät.
 6. Tiina, Vapaakirkon nuori, kertoo. Teksti ja tehtävät. Lue teksti ja tee tehtävät.
 7. Jarmo, adventisti, kertoo. Teksti ja tehtävät. Lue teksti ja tee tehtävät.

 8. USA:n presidenttien kirkkokunnat. Monien USA:n presidenttien kirkkokunta luetaan Suomessa vapaisiin suuntiin. Lue teksti ja tee tehtävät.
 9. Tarkasta tietosi 1 - Helppo tietotesti vapaista suunnista. Monivalintakysymyksiä.
 10. Tarkasta tietosi 2 - Iso tietotesti vapaista suunnista. 20 kysymystä.
 11. Tarkasta tietosi 3 - Vapaat suunnat - erityisesti helluntiherätys ja Pelastusarmeija -sanaristikko.

 

LINKIT ULKOPUOLELLE

vapaiden suuntien sivuille löytyvät jokaisen vapaan suunnan selostuksen alla olevan Lisätietoja... -linkin takana olevalta sivulta.


TAKAISIN USKONTO SUOMESSA -VALINTASIVULLE

_________________________

Vapaat suunnat -nimen ne ovat saaneet siitä, että ne haluavat olla vapaita valtiosta. Suomen kansankirkkojen (luterilainen ja ortodoksinen kirkko) tapaista läheistä suhdetta valtioon ei pidetä hyvänä.

Protestanttisuus syntyi 1500-luvulla, jolloin Lutherin kannattajat tekivät protestin omantunnonvapauden puolesta. Protestanttisiksi kirkoiksi kutsutaan 1500-luvulla katolisesta kirkosta eronneita kirkkoja: luterilaista, reformoitua ja anglikaanista kirkkoa sekä näistä kirkoista myöhemmin eronneita kirkkokuntia. Protestanttisuus korostaa Raamattua kristillisen opin ja elämän ainoana lähdekirjana. Toinen protestanttisuuden korostus on se, että ihminen pelastuu yksin uskosta - ihminen ei voi omilla hyvilläkään teoillaan vaikuttaa pelastumiseensa.

Uskovien kaste tapahtuu, kun ihminen on itse todistanut uskostaa. Kaste on upotuskaste, joka voidaan suorittaa kastealtaassa tai kesällä järvessä tai joessa.

Helluntaisrk:n koulutyöntekijä Tapani Varuhin esittelee yläasteen oppilaille kastetapaa

Helluntaisrk:n koulutyöntekijä Tapani Varuhin
esittelee yläasteen oppilaille kastetapaa.

Evankeliointi tarkoittaa Jeesuksesta ja pelastumisesta muille kertomista. Tyypillisiä evankeliointitapoja ovat suuret kokoukset, katuevankeliointi ja kirjallisuuden levittäminen. Kesällä kokoukset voivat olla teltassa.

Helluntainuoret aloittamassa katuevankeliointia Helsingissä 9.8.2000 PEC 2000 -konferenssiin (=Pentecostal European Conference 2000) liittyen.

Helluntainuoret aloittamassa katuevankeliointia Helsingissä 9.8.2000 PEC 2000
-konferenssiin (=Pentecostal European Conference 2000) liittyen.

Liikkeen tai kirkkokunnan nykyiset nimet ovat usein olleet aluksi muiden antamia pilkkanimiä. Vähitellen liike on kuitenkin itse hyväksynyt nimen. Näin on käynyt esimerkiksi seuraavien kirkkokuntien kohdalla:

 • metodismi (="ankaran järjestelmällisen elämän eli menetelmän (= metodin) kannattajat")
 • baptistit (="kastajat"; "baptizoo" on kastaa kreikaksi, "to baptize" on kastaa englanniksi)
 • kveekarit (="vapisijat"; "quake"=vapista (engl.))
Huomaa myös
 • luterilaisuus (="Lutherin kannattajat"). Luterilaisuus ei kuulu vapaisiin suuntiin.

Helluntailiike nykymuodossaan syntyi Los Angelesissa USA:ssa 1906, jolloin mustan pastorin W.J. Seymourin johtamassa seurakunnassa koettiin uudelleen helluntain tapahtumia (henkikaste, kielilläpuhuminen).

Raamattu kertoo Pyhän Hengen vuodatuksesta Apostolien teoissa:

"Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään: "Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä?"
(Ap.t.2:1-8)

Apostoli Paavali kirjoittaa:

"Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia." (1.Kor.14:2)

Esimerkiksi kuuluisa 1800-luvun vankien ystävä Mathilda Wrede oli vapaakirkollisia.

John Wesley koki voimakkaan muutoksen elämässään kristillisessä kokouksessa toukokuun 24. päivä 1738 kello 20.45. "Sydän lämpeni" kuvasi Wesley itse kokemustaan. Tästä kokemuksesta on metodismiin jäänyt selvän ratkaisun teon korostus. Ratkaisun tulee olla niin selvä, että hetki on tiedossa.

Kilvoittelu tarkoittaa pyrkimystä elää oikein ja synnittömästi.

William Booth oli ollut armeijassa, ja siksi hän ymmärsi armeijankaltaisuuden tehokkuuden.

Englanniksi "soup, soap, salvation" eli suoraan suomennettuna "soppaa, saippuaa, pelastusta".

Adventti = tuleminen. Tässä tarkoittaa Jeesuksen toista tulemista. Adventistinen herätys syntyi alun perin USA:ssa 1800-luvulla.

Vanhan ajanlaskun mukaan sunnuntai oli viikon ensimmäinen päivä, joten lauantai oli seitsemäs päivä.

Jobin menestys hänen oltuaan Jumalalle uskollinen:

"Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Hänellä oli nyt lampaita ja vuohia neljätoistatuhatta, kuusituhatta kamelia, tuhat kyntöparia härkiä ja tuhat aasintammaa.
Hän sai vielä seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. [...] Eikä koko maassa ollut kauniimpia naisia kuin Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heillekin perintöosuuden niin kuin heidän veljilleen.
Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä sataneljäkymmentä vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka, ja hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena.
(Job 42:12-17)

Eräässä kokouksessa todisti mies: "Ennen ajoin Ladalla, mutta nyt ajan Opelilla!"

Yhteistyöstä hyviä esimerkkejä ovat Nokian ev.lut.srk:n seurakunnan karismaattisen herätyksen johtohahmot: entinen Nokian kanttori Markku Ylipää johtaa Tampereen city-seurakuntaa (nimeltään Palatsiseurakunta). Nokian kirkkoherra Markku Koivisto ja koulutyöntekijä / ylistysjohtaja Riku Rinne ovat haluttuja puhujia city-seurakuntien kokouksissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN USKONTO SUOMESSA -VALINTASIVULLE