Webmaster Webmaster
Verkkopolku.com | Opintoverkko 3 | Extra.opintoverkko.fi Opinto.net

Edelliselle sivulle | Aineryhmän pääsivulle | PääsivullePsykologiaKognitiivinen psykologia


Mitä kognitiivinen psykologia on?Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja eli sitä, miten ihminen ottaa vastaan, käsittelee ja tallettaa tietoa. Keskeisimpiä kognitiivisia toimintoja ovat havaitseminen, tarkkaavaisuus, muisti, oppiminen, kieli ja ajattelu. Kognitiivinen psykologian varhaisvaiheet ulottuvat 1950-luvulle. Sysäyksen kognitiivisen psykologian kehittymiselle antoi toinen maailmansota, jossa monet onnettomuudet todettiin inhimillisen virheen aiheuttamiksi. Koneiden ja ihmisten yhteispeli ei täysin toiminut, vaan esim. lentokoneissa mittarilukemia luettiin kiireessä väärin. Oli tarvetta selvittää, miten ihminen käsittelee tietoa.

Sodan jälkeen alettiin luomaan tietokonemalleja ihmisen ajattelusta, alettiin kehittää tekoälyä. Kun tarkkaavaisuuden jakaantuminen eri kohteisiin oli kiinnostuksen kohteena, ihmistä verrattiin mm. puhelinkeskukseen, muistin tutkimuksen myötä tietokone tuli keskeiseksi vertailukohteeksi. Myöhemmin on ymmärretty, että ihminen on niin monimutkainen kokonaisuus, ettei sitä voi juurikaan verrata koneisiin. Kognitiivista psykologiaa ollaan varsinkin aikaisemmin kritisoitu siitä, että se ohittaa tunteet ja korostaa liiaksi tietoa ja järkeä. Nykyään kognitiivinen psykologia on laajentunut käsittämään varsin kattavasti myös muita ihmisen puolia kuin tiedonkäsittelyä.

Kognitiivinen psykologia on vaikuttanut esim. käsityksiin ihmisen persoonallisuudesta ja minäkuvasta. Kognitiivisen ihmiskuvan mukaan ihminen nähdään aktiivisena, itseään ohjaavana yksilönä, joka pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä ja toimintaansa. Nykyään monet terapiat pohjautuvat kognitiiviselle ajattelutavalle. Oppimisnäkemyksissä kognitiivisella psykologialla on keskeinen asema. Nykyinen kognitiivis-konstruktiivinen oppimisnäkemys pitää ihmistä aktiivisena tiedonkäsittelijänä, jolloin ihminen oppii parhaiten, jos itse työstää asioita ja luo omia tietorakenteitaan.

Amerikkalainen Ulrich Neisser on vaikuttanut keskeisesti kognitiiviseen psykologiaan. Hänen teoksensa Cognitive psychology oli varsinainen läpimurto kognitiivisen psykologian historiassa vuonna 1967. Neisser ymmärsi, että ihmisen tiedonkäsittely on monimutkainen prosessi, joka ei etene vain yhteen suuntaan. Niin kuin havaintomme maailmasta muokkaavat sisäisiä mallejamme, myös aiemmat tiedot, kokemukset ja minäkuvamme eli sisäiset mallit asioista suuntaavat havaintojamme ja vaikuttavat siihen, mitä muistamme, opimme jne. Tämän ns. havaintokehän käsite on edelleen keskeinen psykologiassa.

Kognitiivisen psykologian yksi sovellusalue on edelleen koneet, mutta ei niin, että ihmisiä verrattaisiin koneisiin, vaan tarkoitus on tutkia ihmistä koneenkäyttäjänä. Tällöin saadaan tärkeää tietoa siitä, miten koneita tulisi kehittää niin, että ihmisen ja koneen yhteispeli toimisi mahdollisimman hyvin. Jatkuvasti koneellistuvassa maailmassa tämä on keskeinen asia. Nykyään esim. Jyväskylän yliopistossa voi lukea erikseen kognitiotieteen opintojaksoja (ei kuulu psykologian pääaineopintoihin), joissa opiskellaan eri tiedonkäsittelyn osa-alueiden, kuten havaitsemisen, muistamisen ja oppimisen, lisäksi mm. ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta.

Kognitiivinen psykologia voi olla hyödyksi myös liikenteessä havaitsemisen ja tarkkaavaisuuden tutkimisessa. Esim. kännykästä on tullut liikenteeseen uusi riskitekijä. On tärkeä tutkia, miten hyvin tarkkaavaisuutta voi ylläpitää ajaessa, kun samalla hoitaa esim. työasioita puhelimessa. Tosiasia on, että kännykät aiheuttavat lukuisia liikennekuolemia vuodessa.

Ihmisen kognitiivisten prosessien tunteminen on erityisen tärkeää myös tutkittaessa oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuushäiriöitä, muistiongelmia ym. kognitiivisten prosessien häiriöitä.Teksti Harri Peltomaa. Teologian maisteri. Uskonnon ja psykologian opettajana lukiossa vuodesta 1997 Heinolassa, Jyväskylässä ja Asikkalassa. Koulutussuunnittelua Opetusalan koulutuskeskuksessa, opetustehtäviä ja Internet-tuotesuunnittelua Suomen Urheiluopistolla. Opintoverkon perustaja ja toimitusjohtaja.
Tulosta artikkeli | Lähetä artikkeli tutulle | Lähetä sähköpostia artikkelin kirjoittajalle
About.com | Google | Altavista | IGS-tietohuoltoasema | YahooPsykologia


Johdantokurssi psykologiaan

Psykologin koulutus ja työ

Psykologinen tutkimus


Kognitiivinen psykologia

Mitä kognitiivinen psykologia on?

Automaattisen oppimisen muotoja

Nykyinen oppimiskäsitys

Luovuus

Muisti

Ongelmanratkaisu

Oppimisstrategiat

Siirtovaikutus oppimisessa


Neuropsykologia

Miten aivoja tutkitaan?

Aivojen rappeutuminen

Oppimisvaikeudet neurologisten syiden vuoksi

Kielen ja puheen neurologiaa

Neuropsykologinen kuntoutus

Katso myös nämä:


About.com

iGS - Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelu

Hae Opinto.netistä

 

 


Näytä sivulla: 


Opintoverkko


Sivujen katselemiseen suosittelemme Internet Explorerin, Netscape Navigatorin tai Operan uusimpia versioita.
Webmaster Copyrights Opintoverkko, 2000-2002. WWW-tuotanto Tuomo-Media, 2002.