Webmaster Webmaster
Verkkopolku.com | Opintoverkko 3 | Extra.opintoverkko.fi Opinto.net

Edelliselle sivulle | Aineryhmän pääsivulle | PääsivullePsykologiaKognitiivinen psykologia


Luovuus

Yleistä | Luova ihminen | Luovuus ja älykkyys | Luova prosessi | Luova tuote | Ympäristön vaikutusMillainen on luova ihminen?Pienestä pitäen olen ollut taiteilija. Jäin pienenä tuijottelemaan likaista seinäpintaa. Muut sanoivat: =mitä sinne jäit? Tule pois!= Jäin lumoutuneena tuijottamaan, kun se oli niin kaunis. ...@ (Uusikylä & Piirto, 1999)

Taiteilijoita pidetään luovina. Myös jokainen meistä voi olla luova. Luovaa henkilöä määriteltäessä korostuvat yleensä sellaiset seikat kuin pitkäjänteisyys, riskinottokyky, herkkyys, rohkeus, itsevarmuus, joustavuus, itsenäisyys, paineensietokyky. Luova henkilö ei sopeudu tavanomaiseen, vaan etsii uusia ratkaisuja.

Luovuus on joskus yhdistetty hulluuteen ja mielenterveysongelmiin. Esim. Freudin mukaan luova henkilö hylkää jossain määrin todellisen maailman realiteetit ja antautuu fantasioittensa vietäväksi, jotta tiedostamaton psyykkinen energia voisi purkautua. Luova fantasia on tällöin turvallinen ja hyväksyttävä tapa purkaa aggressiivisia ja seksuaalisia viettejään. Humanistit puolestaan korostavat jokaisen ihmisen mahdollisuutta toteuttaa itseään luovasti ja kasvatuksella nähdään olevan erityinen merkitys luovuuden kehittämisessä tai tukahduttamisessa. Taiteilijoilla tehdyt tutkimukset eivät tue luovuuden ja mielenterveysongelmien välistä yhteyttä, vaikka he voivat olla herkempiä esim. maanisdepressiivisyydelle. Skitsofreenikot menestyvät joidenkin tutkimusten mukaan luovuustesteissä. Tuottava luova toiminta kärsii kuitenkin vakavista mielenterveysongelmista.

Lähteenä: Uusikylä, K. & Piirto, J. (1999). Luovuus. Taito löytää, rohkeus toteuttaa. Jyväskylä: Atena.Teksti Harri Peltomaa. Teologian maisteri. Uskonnon ja psykologian opettajana lukiossa vuodesta 1997 Heinolassa, Jyväskylässä ja Asikkalassa. Koulutussuunnittelua Opetusalan koulutuskeskuksessa, opetustehtäviä ja Internet-tuotesuunnittelua Suomen Urheiluopistolla. Opintoverkon perustaja ja toimitusjohtaja.
Tulosta artikkeli | Lähetä artikkeli tutulle | Lähetä sähköpostia artikkelin kirjoittajalle
About.com | Google | Altavista | IGS-tietohuoltoasema | YahooPsykologia


Johdantokurssi psykologiaan

Psykologin koulutus ja työ

Psykologinen tutkimus


Kognitiivinen psykologia

Mitä kognitiivinen psykologia on?

Automaattisen oppimisen muotoja

Nykyinen oppimiskäsitys

Luovuus

Muisti

Ongelmanratkaisu

Oppimisstrategiat

Siirtovaikutus oppimisessa


Neuropsykologia

Miten aivoja tutkitaan?

Aivojen rappeutuminen

Oppimisvaikeudet neurologisten syiden vuoksi

Kielen ja puheen neurologiaa

Neuropsykologinen kuntoutus

Katso myös nämä:


About.com

iGS - Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelu

Hae Opinto.netistä

 

 


Näytä sivulla: 


Opintoverkko


Sivujen katselemiseen suosittelemme Internet Explorerin, Netscape Navigatorin tai Operan uusimpia versioita.
Webmaster Copyrights Opintoverkko, 2000-2002. WWW-tuotanto Tuomo-Media, 2002.