Webmaster Webmaster
Verkkopolku.com | Opintoverkko 3 | Extra.opintoverkko.fi Opinto.net

Edelliselle sivulle | Aineryhmän pääsivulle | PääsivullePsykologiaKognitiivinen psykologia


OngelmanratkaisuLaita silmäsi kiinni. Mitä ongelmia olet kokenut tämän päivän aikana. Mieleesi voi tulla matematiikan laskut tai nukkuminen pommiin. Elämä on täynnä erilaisia ongelmia. Ongelmana voidaan pitää tilannetta, jossa on tavoite, muttei keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Elämisen ongelmat voivat olla sosiaalisia, kuten yksinäisyys; emotionaalisia, kuten masennus; terveydellisiä, esim. sairaudet tai kognitiivisia, kuten oppimisvaikeudet. Yleistä monille ongelmille on, että ne mutkistuvat pitkittyessään. Esim. jos lapsella on oppimisvaikeuksia, koulutehtävien tekeminen ei kiinnosta, koska ne ovat vaikeita. Tehtävien tekemättömyys lisää huonon palautteen saamista ja tämä puolestaan laskee itsetuntoa. Huomiota voidaan pyrkiä saamaan häiriökäyttäytymisellä, mikä vain lisää ongelmia.

Psykologiassa ongelmanratkaisua on usein tutkittu jollakin kognitiivisella tehtävällä. Esim. Miten saat 3 lähetyssaarnaajaa ja 3 kannibaalia joen toiselle puolelle, kun veneessä saa olla kerrallaan 2 henkeä ja rannalle ei voi koskaan jättää kannibaaleja enempää kuin lähetyssaarnaajia.

Ongelmaratkaisun vaiheita on kuvannut mm. Graham Wallas. Hän erottaa jäsentely-, kypsyttely-, oivallus- ja toteamisvaiheen. Vaiheet kuvataan tarkemmin luovuuden yhteydessä, koska luovan prosessin ja ongelmaratkaisun vaiheita voidaan pitää melko yhtenevinä. Ongelmanratkaisuprosessia voidaan kuvata kolmen osatekijän, alkutilan, keinojen ja tavoitteen, mukaan:

1. Alkutila, jossa ongelman määritellään. Mistä on kysymys? 2. Keinot ongelman ratkaisemiseksi.

Tässä vaiheessa etsitään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testataan niitä. Ongelmanratkaisua voi nopeuttaa, jos ongelma määritellään uudelleen eli ongelmaa kuvataan uudella tavalla eri näkökulmasta. Esim. jos ongelmana on esiintymisjännitys, voisi ongelman uudelleenmäärittely olla A. Mitä voisin tehdä, ettei minua jännittäisi niin paljon? Mitkä asiat saavat minut jännittämään? Millaisia vaihtoehtoja minulla on jännityksen lieventämiseksi?@ Asian pohtiminen eri näkökannoilta voi saada ongelman tuntumaan pienemmältä tai sen avulla siihen löydetään ratkaisukeinoja. Tällaista menetelmää käytetään mm. terapiassa. Jos on masentunut, kannattaa pohtia, mitä voisi tehdä asialle, mitkä asiat ovat hyvin, mitkä huonosti.

Usein ongelmatilanteessa etsitään ongelman syytä ja syyllistä, mikä voi hidastaa ongelmanratkaisua. Esim. lapsella on käytösongelmia ja vanhemmat voivat syyttää siitä toisiaan, vaikka järkevämpää olisi yhdessä miettiä vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Ongelman syiden pohtiminen on monesti kuitenkin tärkeää, sillä voihan olla, että lapsen käytösongelmien taustalla on neurologinen häiriö.

Ongelmanratkaisua helpottavat mm. ratkaisijan ominaisuudet. Jos ongelma on hänelle tuttu tai hän on aiemmin joutunut ponnistelemaan samanlaisen ongelman parissa, hänellä on valmiita ratkaisumalleja mielessään. Jonkin asian asiantuntijalla esim. shakinpelaajalla on paljon ratkaisumalleja muistissaan, kun taas aloittelija joutuu opettelemaan kaikki yrityksen ja erehdyksen kautta. Myös motivaatiolla on keskeinen osuus ongelmaa ratkaistaessa. Ongelmanratkaisun yhteydessä puhutaan heuristiikoista, jotka ovat nk. peukalosääntöjä päättely- tai ongelmanratkaisutilanteessa. Esim. sanonta APidä kuningatar keskellä@ on shakin pelaajille keskeinen peukalosääntö. Ongelman tuttuus voi myös vaikeuttaa ratkaisun löytämistä. Vanhat sisäiset mallit voivat estää uuden ratkaisun löytämistä. Ongelmanratkaisun esteitä ja edistäviä tekijöitä kuvataan myös luovuuden yhteydessä.

3. Kun on löydetty keinot ongelman ratkaisemiseksi, päästää tavoitetilaan.


TEHTÄVIÄ:
Miten ongelmanratkaisu etenee? Miten esim. määrittelet ongelman uudelleen?
- esiintymisjännitys
- yksinäisyys
- opiskelustressi
- matematiikan tehtävätTeksti Harri Peltomaa. Teologian maisteri. Uskonnon ja psykologian opettajana lukiossa vuodesta 1997 Heinolassa, Jyväskylässä ja Asikkalassa. Koulutussuunnittelua Opetusalan koulutuskeskuksessa, opetustehtäviä ja Internet-tuotesuunnittelua Suomen Urheiluopistolla. Opintoverkon perustaja ja toimitusjohtaja.
Tulosta artikkeli | Lähetä artikkeli tutulle | Lähetä sähköpostia artikkelin kirjoittajalle
About.com | Google | Altavista | IGS-tietohuoltoasema | YahooPsykologia


Johdantokurssi psykologiaan

Psykologin koulutus ja työ

Psykologinen tutkimus


Kognitiivinen psykologia

Mitä kognitiivinen psykologia on?

Automaattisen oppimisen muotoja

Nykyinen oppimiskäsitys

Luovuus

Muisti

Ongelmanratkaisu

Oppimisstrategiat

Siirtovaikutus oppimisessa


Neuropsykologia

Miten aivoja tutkitaan?

Aivojen rappeutuminen

Oppimisvaikeudet neurologisten syiden vuoksi

Kielen ja puheen neurologiaa

Neuropsykologinen kuntoutus

Katso myös nämä:


About.com

iGS - Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelu

Hae Opinto.netistä

 

 


Näytä sivulla: 


Opintoverkko


Sivujen katselemiseen suosittelemme Internet Explorerin, Netscape Navigatorin tai Operan uusimpia versioita.
Webmaster Copyrights Opintoverkko, 2000-2002. WWW-tuotanto Tuomo-Media, 2002.