Webmaster Webmaster
Verkkopolku.com | Opintoverkko 3 | Extra.opintoverkko.fi Opinto.net

Edelliselle sivulle | Aineryhmän pääsivulle | PääsivullePsykologiaKognitiivinen psykologia


TRANSFER ELI SIIRTOVAIKUTUS OPPIMISESSA


Kun kaksi tai useampi oppimistapahtuma vaikuttavat toisiinsa, puhutaan siirtovaikutuksesta eli tranferista. Siirtovaikutus voi olla laadultaan tai suunnaltaan erilaista. Siirtovaikutusta tapahtuu sekä tahattomasti ja tahallisesti. Opiskelussa positiivista siirtovaikutusta voidaan pyrkiä lisäämään ja negatiivista siirtovaikutusta välttämään. Esimerkiksi pieni tauko samantapaisten kotitehtävien mm. kielien välissä voi vähentää kielien sekoittumista toisiinsa. 1) Positiivinen eli proaktiivinen (eteenpäin suuntautuva) transfer Aikaisemmin opittu helpottaa myöhempää oppimista. Esim. luistelu helpottaa rullaluistelun oppimista.

2) Negatiivinen proaktiivinen transfer Aikaisemmin opittu vaikeuttaa uuden oppimista. Esim. aiemmin opittu ruotsin kielen sana Fönster vaikeuttaa saksan Fenster sanan oppimista ja muistamista.

3) Positiivinen retroaktiivinen (taaksepäin suuntautuva) transfer Myöhemmin opittu helpottaa aikaisemmin opitun muistamista. Esim. psykologiassa havaintokehän käsite helpottaa sisäisen mallin käsitteen muistamista (jos sisäinen malli opittu ensin).

4) Negatiivinen retroaktiivinen transfer Myöhemmin opittu vaikeuttaa aikaisemmin opitun muistamista. Esim. historian tunnilla opitut vuosiluvut vaikeuttavat aiemmin opittujen vuosilukujen muistamista.

5) Molempiin suuntiin tapahtuva positiivinen transfer Kumpikin aines helpottaa toisen oppimista. Esim. matematiikka ja fysiikka tukevat toisiaan.

6) Molempiin suuntiin tapahtuva negatiivinen transfer Kumpikin aines vaikeuttaa toisen oppimista. Esim. kahden kielen opiskelussa molemmat häiritsevät toisiaan.


TEHTÄVÄMikä transferin muoto?


A. Uuden laitteen käytön opettelu häiritsee aikaisemmin opittua. Vanhan laitteen käyttö ei sujukaan.


B. Heikki on soittanut kitaraa 10 vuotta. Pari vuotta sitten hän opetteli soittamaan bassoa. Kitaran soitto helpotti basson soiton opettelua. Toisaalta myös kitaran soitto on vahvistunut basson myötä.


C. Ala-asteella aloitettu englannin kielen opiskelu helpottaa ruotsin oppimista yläasteella.


D. Oppilaalla menevät ruotsin ja saksan kielen sanat aina sekaisin.


E. Pasi oli harrastanut pitkään hiihtoluistelua. Rullaluistelun harrastamisen aloittaminen paransi hiihtoluistelun tekniikkaa.


F. Kun on tottunut maksamaan markkoina, on vaikea tottua käyttämään euroa.
Teksti Harri Peltomaa. Teologian maisteri. Uskonnon ja psykologian opettajana lukiossa vuodesta 1997 Heinolassa, Jyväskylässä ja Asikkalassa. Koulutussuunnittelua Opetusalan koulutuskeskuksessa, opetustehtäviä ja Internet-tuotesuunnittelua Suomen Urheiluopistolla. Opintoverkon perustaja ja toimitusjohtaja.
Tulosta artikkeli | Lähetä artikkeli tutulle | Lähetä sähköpostia artikkelin kirjoittajalle
About.com | Google | Altavista | IGS-tietohuoltoasema | YahooPsykologia


Johdantokurssi psykologiaan

Psykologin koulutus ja työ

Psykologinen tutkimus


Kognitiivinen psykologia

Mitä kognitiivinen psykologia on?

Automaattisen oppimisen muotoja

Nykyinen oppimiskäsitys

Luovuus

Muisti

Ongelmanratkaisu

Oppimisstrategiat

Siirtovaikutus oppimisessa


Neuropsykologia

Miten aivoja tutkitaan?

Aivojen rappeutuminen

Oppimisvaikeudet neurologisten syiden vuoksi

Kielen ja puheen neurologiaa

Neuropsykologinen kuntoutus

Katso myös nämä:


About.com

iGS - Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelu

Hae Opinto.netistä

 

 


Näytä sivulla: 


Opintoverkko


Sivujen katselemiseen suosittelemme Internet Explorerin, Netscape Navigatorin tai Operan uusimpia versioita.
Webmaster Copyrights Opintoverkko, 2000-2002. WWW-tuotanto Tuomo-Media, 2002.