Webmaster Webmaster
Verkkopolku.com | Opintoverkko 3 | Extra.opintoverkko.fi Opinto.net

Edelliselle sivulle | Aineryhmän pääsivulle | PääsivullePsykologiaNeuropsykologia


Oppimisvaikeudet neurologisten syiden vuoksi

Yleistä | Epilepsia | Agnosia | ApraksiaYleistäMelkein jokaisesta koululuokasta löytyy lapsi tai lapsia, joilla on oppimisvaikeuksista. Oppimisvaikeuksien uskotaan nykyään perustuvan aivotoiminnan häiriöihin. Oppimisvaikeuksien taustalla voivat olla kielelliset ongelmat (dysfasia, luki-vaikeudet), visuospatiaalisen hahmottamisen vaikeudet, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat, selkeät neurologiset sairaudet tai häiriöt, kuten epilepsia, cp-vamma yms.

Esimerkiksi tarkkaavaisuus- ja keskittymisvaikeuksista kärsivä lapsi ei pysty pitkäjänteiseen, tarkkuutta vaativaan työhön. Hän voi olla impulsiivinen ja häiriöherkkä. Vaikka hän olisi älyllisesti normaalitasoinen ja osaisi jonkin tehtävän hyvin, voi huomiokyvyn herpaantuminen johtaa heikkoon suoritukseen. Tarkkaavaisuushäiriöille on tyypillistä, että keskittymiskyky vaihtelee ja levon jälkeen suoriutuminen voi olla parempaa. Ulkopuoliset ärsykkeet, esim. luokassa kaverin kynän tippuminen lattialle, vetävät tarkkaavaisuushäiriöisen herkästi puoleensa, jolloin varsinaisen tehtävän suorittaminen häiriintyy. Myös kaverisuhteissa on usein ongelmia, koska tällainen lapsi monesti tekee ennen kuin ajattelee. Tarkkaavaisuushäiriö voi ilmetä myös passiivisuutena, omiin ajatuksiin vaipumisena. Joidenkin tutkimusten mukaan tarkkaavaisuushäiriöisillä oikea otsalohko ei olisi niin aktivoitunut valppautta vaativissa tehtävissä kuin häiriöttömillä koehenkilöillä.

Tarkkavaisuushäiriöistä on käytetty monenlaisia diagnooseja: MBD (Minimal Brain Dysfunction), ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), joka on tarkkaavaisuushäiriö, johon liittyy ylivilkkaus ja DAMP (Deficiency in Attention, Motor control and/or Perception), joka on tarkkaavaisuuden, motorisen kontrollin ja hahmottamisen häiriö.

Oppimisvaikeudet on tärkeä huomata ajoissa, jotta tukitoimet voidaan aloittaa mahdollisimman varhain. Useat oppimisvaikeuksista kärsivät käyvät normaalisti koulua, jotkut tarvitsevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman, koulunavustajan tai erityisluokan. Joillekin, esim. tarkkaavaisuushäiriöisille voi olla apua myös lääkityksestä. Oppimisvaikeuksista kärsivät hyötyvät myös mm. neuropsykologisesta kuntoutuksesta, puhe-, toiminta- tai musiikkiterapiasta.Teksti Harri Peltomaa. Teologian maisteri. Uskonnon ja psykologian opettajana lukiossa vuodesta 1997 Heinolassa, Jyväskylässä ja Asikkalassa. Koulutussuunnittelua Opetusalan koulutuskeskuksessa, opetustehtäviä ja Internet-tuotesuunnittelua Suomen Urheiluopistolla. Opintoverkon perustaja ja toimitusjohtaja.
Tulosta artikkeli | Lähetä artikkeli tutulle | Lähetä sähköpostia artikkelin kirjoittajalle
About.com | Google | Altavista | IGS-tietohuoltoasema | YahooPsykologia


Johdantokurssi psykologiaan

Psykologin koulutus ja työ

Psykologinen tutkimus


Kognitiivinen psykologia

Mitä kognitiivinen psykologia on?

Automaattisen oppimisen muotoja

Nykyinen oppimiskäsitys

Luovuus

Muisti

Ongelmanratkaisu

Oppimisstrategiat

Siirtovaikutus oppimisessa


Neuropsykologia

Miten aivoja tutkitaan?

Aivojen rappeutuminen

Oppimisvaikeudet neurologisten syiden vuoksi

Kielen ja puheen neurologiaa

Neuropsykologinen kuntoutus

Katso myös nämä:


About.com

iGS - Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelu

Hae Opinto.netistä

 

 


Näytä sivulla: 


Opintoverkko


Sivujen katselemiseen suosittelemme Internet Explorerin, Netscape Navigatorin tai Operan uusimpia versioita.
Webmaster Copyrights Opintoverkko, 2000-2002. WWW-tuotanto Tuomo-Media, 2002.