Webmaster Webmaster
Verkkopolku.com | Opintoverkko 3 | Extra.opintoverkko.fi Opinto.net

Edelliselle sivulle | Aineryhmän pääsivulle | PääsivullePsykologiaNeuropsykologia


Neuropsykologinen kuntoutusNeuropsykologisella kuntoutuksella pyritään auttamaan erilaisista aivoperäisistä häiriöistä ja sairauksista kärsiviä. Häiriö on voinut syntyä mm. raskauden aikana, synnytyksessä tai onnettomuuden, aivokasvaimen tai aivoverenvuodon seurauksena myöhemmällä iällä. Neuropsykologista kuntoutusta antavat neuropsykologit, joilla on erikoistumiskoulutus neuropsykologiasta. Neuropsykologin lisäksi potilaita voi kuntouttaa esim. sairaalassa muut työryhmän jäsenet kuten puhe- tai toimintaterapeutti. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa potilaan toimintakykyä ja tukea tätä sopeutumaan vammoihinsa. Kuntoutuksella pyritään myös ehkäisemään virheellisten toimintamallien syntyä. Esimerkiksi henkilö, jolla on kirjoitusvaikeuksia, saattaa kopioida suuria määriä sanoja tai perhe korjaa aina puhehäiriöisen virheet ja pyytää toistamaan, vaikka siitä ei ole välttämättä mitään hyötyä.

Kuntoutussuunnitelma on aina yksilöllinen ja kuntoutumistuloksiin vaikuttavat vaurion laajuus ja jossain määrin kuntoutettavan ikä. Lapsella aivojen muotoutuvuus on suurempi kuin aikuisilla ja kuntoutuksen mahdollisuudetkin paremmat. Tärkeä tekijä on kuntoutettavan oma aktiivisuus ja motivaatio. Sanotaankin, että ihminen muokkaa keskushermostoaan oman toimintansa avulla. Henkilön on motivoiduttava pitkäaikaiseen tiiviiseen harjoitteluun, jossa tulokset saattavat näkyä hyvin hitaasti. Läheisten ihmisten tuki ja kannustus on tärkeää. Ei täysin tiedetä, mitä kuntoutumisen myötä aivoissa tapahtuu. Voi olla, että häiriintyneitä toimintoja voidaan oppia kompensoimaan muilla taidoilla. Kuntoutuksen myötä aivojen hermoverkoissa tapahtuu mahdollisesti uudelleen organisoitumista, mikä lisää ihmisen toimintakykyä.

Lasten neuropsykologisen kuntoutuksen kohteena ovat erilaisista selkeistä neurologisista häiriöistä kärsivien lisäksi kouluikäiset, joilla on oppimisvaikeuksia. Yleensä neuropsykologiseen kuntoutukseen ohjatulla lapsella on vaikeuksia joissakin seuraavista alueista: tarkkaavaisuuden säätely ja toiminnan ohjaus, kielelliset toiminnot, visuaaliset tai visuomotoriset toiminnot, lukemisen ja kirjoittamisen tai laskemisen erityisvaikeudet. Lasten kuntoutuksessa keskeistä on yhteistyö kodin ja koulun kanssa. Käytännössä kuntoutuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä:
1) Häiriömekanismiin liittyvät suorat harjoitukset
- esim. lukemisen perusprosessien harjoitukset, kuten kuullun erottelun harjoitukset
2) Epäsuorat menetelmät
- vaikeus pyritään kiertämään vahvojen taitojen avulla, esim. näköhavaintoon perustuvat vahvat taidot heikkojen kielellisten taitojen tukena
3) Oppimisen strategioiden opettelu
- tärkeä tietää, mitkä ovat tämän lapsen vahvin tapa ottaa informaatiota vastaan
- esim. harjoitellaan lukemistekniikoita
4) Yleisten opiskelu- ja laaja-alaisempien taitojen harjoittelu
- tavoitteen asettelu, tehtävän suunnittelu, oman suorituksen arviointi, esim. miten pystyisi keskittymään paremmin
5) Koulutyöhön suoraan liittyvät tehtävät
- kirjan käytön harjoittelu, kertaaminen, ongelmakohtien käsittely
6) Oppimistilanteeseen liittyvien tunteiden käsittely
- esim. tehtävään motivoituminen
Nykyään tietokoneavusteiset ohjelmat ovat monesti mukana kuntoutuksessa ja voivat motivoida varsinkin lapsia paremmin kuntoutukseen.

Lähteet:
Kuikka, P., Pulliainen, V. & Hänninen, R. (1991). Neuropsykologian perusteet.
Peltomaa, K. (1997). Lasten neuropsykologinen kuntoutus.Teksti Harri Peltomaa. Teologian maisteri. Uskonnon ja psykologian opettajana lukiossa vuodesta 1997 Heinolassa, Jyväskylässä ja Asikkalassa. Koulutussuunnittelua Opetusalan koulutuskeskuksessa, opetustehtäviä ja Internet-tuotesuunnittelua Suomen Urheiluopistolla. Opintoverkon perustaja ja toimitusjohtaja.
Tulosta artikkeli | Lähetä artikkeli tutulle | Lähetä sähköpostia artikkelin kirjoittajalle
About.com | Google | Altavista | IGS-tietohuoltoasema | YahooPsykologia


Johdantokurssi psykologiaan

Psykologin koulutus ja työ

Psykologinen tutkimus


Kognitiivinen psykologia

Mitä kognitiivinen psykologia on?

Automaattisen oppimisen muotoja

Nykyinen oppimiskäsitys

Luovuus

Muisti

Ongelmanratkaisu

Oppimisstrategiat

Siirtovaikutus oppimisessa


Neuropsykologia

Miten aivoja tutkitaan?

Aivojen rappeutuminen

Oppimisvaikeudet neurologisten syiden vuoksi

Kielen ja puheen neurologiaa

Neuropsykologinen kuntoutus

Katso myös nämä:


About.com

iGS - Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelu

Hae Opinto.netistä

 

 


Näytä sivulla: 


Opintoverkko


Sivujen katselemiseen suosittelemme Internet Explorerin, Netscape Navigatorin tai Operan uusimpia versioita.
Webmaster Copyrights Opintoverkko, 2000-2002. WWW-tuotanto Tuomo-Media, 2002.