Webmaster Webmaster
Verkkopolku.com | Opintoverkko 3 | Extra.opintoverkko.fi Opinto.net

Edelliselle sivulle | Aineryhmän pääsivulle | PääsivulleUskonto: Raamattu - Oppi - EtiikkaRaamattu: Keitä olivat profeetat?


Perustieto | Indigo Jamesin tarina | Lisätietoa ja tehtäviä
Vanhan testamentin profeetat olivat suuria persoonallisuuksia. He eivät olleet profeettoja vain siinä merkityksessä kuin nykyihmiset sanan profeetat mieltävät (esim. sääprofeetat tai ennustajat), vaan heillä oli suuri yhteiskunnallinen merkitys mm. hyvien ja huonojen uutisten tuojina.


Profeetoilla oli voimakas kutsumustietoisuus: Jumala oli antanut heille tehtävän, joka heidän oli pakko suorittaa. Humoristinen esimerkki tästä on Joonan kirja, jossa Joona yrittää epätoivoisesti paeta Jumalaa, mutta lopuksi suuri kala nappaa hänet vedestä suuhunsa ja oksentaa hänet maalle. Nyt Joona on valmis suorittamaan hänelle uskottua julistustehtävää. Joona kuuluu Vanhan testamentin pieniin profeettoihin.


Profeettojen suuruus ja pienuus ovat sidoksissa kirjan laajuuteen eikä sillä ole mitään tekemistä niiden painoarvon kanssa. Suuret profeetat ovat: Jesaja, Jeremia ja Hesekiel. Vanhan testamentin pienet profeetat ovat: Daniel, Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malakia.


Israelin suuret profeetat vaikuttivat 700-500 eKr. Useimmiten heidän julistuksensa sisältö koski elämäntavan muuttamista. Olisi siirryttävä epäjumalien palveluksesta Jumalan palvelemiseen. Toisaalta he vaativat julistuksessaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.


Kuuluisimpia suurista profeetoista ovat Jesaja ja Jeremia. Jeremia toimi lähes 40 vuotta. Hän oli yhteiskunnallisesti hyvin valveutunut. Hän ennusti Jerusalemin temppelin tuhon ja hän ennusti myös uutta liittoa Jumalan ja ihmisten välille. Tässä on nähty viittaus tulevaan uuteen liiton, joka toteutuu Kristuksessa Uuden testamentin kirjoissa.


Jesajan toiminta ajoittuu 700-luvulle eKr. Jesaja oli Jeremian tavoin yhteiskunnallisesti aktiivinen ja puuttui lujasti ilmeneviin epäkohtiin. Hänen tehtävänsä oli tuomionjulistaminen kansalle, joka on luopunut Jumalan palvelemisesta. Profeetta Jesaja ennustaa uuden kuninkaan nousevan Daavidin suvusta ja pelastavan kansansa vihollisen sorrosta. Tämä teksti, Jesaja 9:1-6, tunnetaan paremmin joulun profetiana.
Teksti Timo Laulaja. Kirjoittaja on uskonnon lehtori
Tulosta artikkeli | Lähetä artikkeli tutulle | Lähetä sähköpostia artikkelin kirjoittajalle
About.com | Google | Altavista | IGS-tietohuoltoasema | YahooUskonto: Raamattu - Oppi - Etiikka


Raamattu


1. Tieteellinen raamatuntutkimus

2. VT:n synty ja kirjaryhmät

3. Liitonarkku, erämaavaellus ja Israelin suuret kuninkaat

4. Psalmit ja sananlaskut

5. Keitä olivat profeetat?

6. Kuka oli Jeesus oli Nasaretilainen?

7. Jeesus Nasaretilaisen opetus, julistus ja tunnusteot (ihmeet)

8. Mitä ovat evankeliumit?

9. Apostoli Paavali ja kirjeet

10. Ilmestyskirja


Oppi


1. Onko Jumalaa olemassa?

2. Millainen Jumala on?

3. Missä Jumalasta puhutaan?

4. Miten maailmankaikkeus on syntynyt?

5. Kolmiyhteinen Jumala


Etiikka


1. Mitä ovat etiikka ja moraali?

2. Kristillisen etiikan peruselementit

3. Etiikan erityiskysymyksiä
Katso myös nämä:


About.com

iGS - Helsingin kaupunginkirjaston tietopalvelu

Hae Opinto.netistä

 

 


Näytä sivulla: 


Opintoverkko


Sivujen katselemiseen suosittelemme Internet Explorerin, Netscape Navigatorin tai Operan uusimpia versioita.
Webmaster Copyrights Opintoverkko, 2000-2002. WWW-tuotanto Tuomo-Media, 2002.